หน้าแรก

วีดีโอ

รายการคุยเฟื่องเรื่องร้อยเอ็ด ออกอากาศทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.10- 18.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด